title

Efter år 2000 var inte behovet av livsförnödenheter lika aktuellt som under krisperioden, slutet av 90-talet, i Kosova. Shqiponja anpassade sin strategi efter de nya villkoren och istället för att helt avbryta bistånden sökte föreningen istället en ny målgrupp som var i behov av fortsatt stöd. Efterkrigsperioden i Kosova har fört med sig fattigdom och osunda sociala förhållanden, särskilt utsatta är funktionshindrade och i synnerhet fattiga barn med särskilda behov. Detta ledde till det som har kommit att blir vårt stöd med mottot ”Barn hjälper Barn”. Genom de aktiviteter som barnen bedriver på föreningen och de privata aktörer som bistår med hjälp till oss har vi lyckats sända årliga bidrag till fattiga barn med funktionshinder. Av våra totala intäkter går årligen cirka 55 % till bistånden i Kosova. 100 % av de privata donationer som föreningen får går till bistånden i Kosova.

För att bättre nå de som har det sämst ställt har vi ett nära samarbete med organisationen för funktionshindrade i Kosova, HandiKos. Denna nationella organisation har kontor i varje större stad i Kosova och har även de nödvändiga resurser och de register som krävs för bästa möjliga urval av barn i behov. Varje år organiserar Shqiponja tillsammans med HandiKos kring sommarmånaderna ett par utdelningsdagar i några större städer i Kosova. Här samlas alla barn och deras familjer i HandiKos egna lokaler, varefter de blir tilldelade den summa pengar som beslutats att delas ut.

Shqiponja hjälper årligen cirka 40 funktionshindrade barn i Kosova och under de år som vi tillhandahållit detta stöd har vi fram till 2012 lyckats hjälpa cirka 400 barn.

För att säkerställa att allt har gått korrekt till har Shqiponja tillsammans med HandiKos tagit fram ett dokument där alla barn som blir tilldelade hjälp från Shqiponja själva (eller genom förälder) styrker detta genom en underskrift. Allt dokumenteras av tre parter, barn (föräldrar), HandiKos-personal samt ansvariga från Shqiponja. Våra årliga bistånd har uppmärksammats och tagits emot positivt från lokal media och årligen har vi tv-kanaler och tidningar som följer våra utdelningar.

startpic