title

title HandiKos är en organisation som främjar en höjande levnadsstandard och medvetenhet om människor med särskilda behov. Organisationen verkar i alla större städer i Kosova (Prishtina, Peja, Prizren, Mitrovica, Gjilan). I dagsläget har HandiKos 27 lokala kontor i Kosova och 14 rehabiliteringscentra. Genom dessa lokala kontor når man ut till de med särskilda behov. HandiKos tillhandahåller dagslokaler för barn och andra med särskilda behov. De har även läkare och ändamålsutbildad personal som kontinuerligt följer utvecklingen hos varje individ i behov.

Läs mer om HandiKos på www.handi-kos.org

Diplom och andra dokument

doc

Donationslista

doc

Diplom (Mirënjohje)

doc

Diplom (Mirënjohje)