startpic Shqiponja grundades 1998, samtidigt som kriget i Kosova pågick i full skala. Händelserna i Kosova bidrog till att en grupp humanister förenades och beslutade att bistå den krigsdrabbade befolkningen.

De första aktionerna som Shqiponja åtog sig var att samla livsförnödenheter i form av kläder, skor, mat, hygienartiklar, leksaker mm till de krigsdrabbade. Detta skedde i samarbete med Svenska Kyrkan, Erikshjälpen, Röda Korset, föreningen Gränslöst samt andra privata aktörer. Föreningen lyckades samla förnödenheter motsvarande 16 lastbilar, som alla skickades inom loppet av 36 månader. Insamlingarna skedde i Hörby och bidragsgivare var alla de många välvilliga i Hörby och utanför Hörby.

Alla aktiviteter på föreningen startade som volontärsarbeten och det skedde på ideella grunder. Denna tradition har föreningen internaliserat och ännu arbetar alla
aktiva i styrelsen och alla ledare ideellt, vilket leder till minimalistiska
administrationskostnader och desto större bistånd.

Föreningens första ordförande är Kamer Bytyqi, även initiativtagare och grundare
av föreningen Shqiponja.

Nyhetsartiklar

news

"Shqiponja ordnar fest som tack" - 1999

news

"Albanska festligheter lockade ett hundratal besökare"

news

Kamer Bytyqi - Ordförande i Shqiponja

news

"Nytt projekt ska ge invandrare jobb" - 2004

news

Dans på kvinnodagen (8 mars)

news

Ambassadör på besök - 2009

news

"Amnesty klär sig i sorgekläder" - 1998